vendredi 9 mars 2007

Grève de la faim/Hungerstrike contre/against guantánamo à/in Stockholm

5 militants du Réseau suédois contre la guerre ont déclenché ce matin vendredi 9 mars 2007 une grève de la faim de trois jours pour exiger la fermeture du camp de guántanamo. Ils sont installés dans une cage sur Mynttorget, une place du centre de la capitale suédoise. Ils invitent toutes les personnes intéressées à participer à un meeting-débat vendredi et samedi de 12 à 13 heures.
Pour plus d' information, contacter :
Robert Olsson: 004670-695 42 88, olsson.robban@gmail.com
Lina Flyrén: 0046762-382002,
lina.flyren@gmail.com
5 activists from the Swedish Network against War started on this Friday morning 9th of March 2007 a 3 days hungerstrike to demand that the guantanamo camp shall be closed. They invite all interested people to participate in a public debate on Friday and Saturday from 12 to 13. They are on Mynttorget, a central place in Stockholm, in a cage.
For information, please contact:
Robert Olsson: 004670-695 42 88, olsson.robban@gmail.com
Lina Flyrén: 0046762-382002, lina.flyren@gmail.com
PRESSMEDDELANDE 8/3 2007
SPEKTAKULÄR HUNGERSTREJK PÅ MYNTTORGET
Vad: Aktivister inspärrade i en bur och med orange fångdräkter hungerstrejkar utanför
riksdagen i Stockholm i tre dygn.
Varför: För att uppmärksamma brotten mot mänskliga rättigheter på Guantánamo och kräva
att den svenska regeringen agerar för lägrets stängning.
När: 9-11 mars (från tidigt på morgonen den 9:e. Med avslutning på Sergels Torg den 11:e)
Var: Mynttorget, Stockholm.
Övrigt: Mellan 12-13 under 9/3 och 10/3 kommer tal att hållas av bl.a. Gösta Hultén (f.d.
ordförande i Guantánamogruppen och författare till boken ”Fånge på Guantánamo”), Maja
Ågren (Amnesty) och Jens Holm (EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och ledamot i EUparlamentets
CIA-utskott).
Arrangör: Nätverket mot krig
En spektakulär aktion kommer att genomföras helgen 9-11 mars i Stockholm då
fem aktivister, utklädda till Guantánamofångar, hungerstrejkar utanför riksdagen. Aktivisterna
vill väcka uppmärksamhet kring USA:s fångläger på Guantánamo Bay – där över 750
människor suttit inspärrade sedan 2002. Åtal har väckts mot endast ett tiotal, som genomgått
militärrättegångar.
- Det finns klara bevis på att tortyr används som förhörsmetod och bestraffning i lägret.
USA har genom kriget mot terrorismen banat väg för en urholkning av de mänskliga
rättigheterna. De människor som sitter på Guantánamo borde få ett åtal och en rättvis
rättegång och i annat fall släppas omedelbart säger Robert Olsson, student i mänskliga
rättigheter och en av initiativtagarna till aktionen.
Aktivisterna kommer att hungerstrejka i tre dygn, som en symbolisk protest och som en
uppmaning till den svenska regeringen:
- De flesta europeiska ledare är överens om att lägret bör stängas, liksom FN:s kommission
för mänskliga rättigheter och Amnesty International. Den svenska regeringen har sagt att
de på sikt vill stänga lägret. Vi undrar, vad betyder ”på sikt”? Vad vill de vänta på? Hur
många dagar av tortyr är de villiga att acceptera? Och vad kommer de att göra för att
något ska ske? undrar Robert Olsson.
Företrädare för regeringen och samtliga riksdagspartier är inbjudna till aktionen för att lyssna
och ge sin syn på frågan under fredagen mellan 12-13 och lördagen mellan 12-13.
För mer information, kontakta:
Robert Olsson: 070-695 42 88,
olsson.robban@gmail.com
Lina Flyrén: 0762-382002, lina.flyren@gmail.com

Aucun commentaire: